Transmisia cardanică are rolul de a transmite un moment, fără amplificare, între diferite organe ale automobilului, a căror poziție relativă este, în general, variabilă. Transmisiile cardanice se compun dintr-un ansamblu de organe (articulații, arbori, cuplaje de compensare, amortizoare, suporturi intermediare etc.), care constituie o unitate funcțională independența.

La construcțiile de automobile, transmisiile cardanice se folosesc că transmisii de forță, pentru a transmite momentul motor între diferite ansambluri ale transmisiei și că transmisii de comandă (la sistemul de direcție etc.). în cazul când se folosesc că transmisii de forță, transmit momentul motor astfel: de la ambreiaj la cutia de viteze, atunci când cutia de viteze este așezată pe cadrul automobilului, separat de motor; de la cutia de viteze la reductorul-distribuitor, când acestea sunt montate separat pe cadrul automobilului; de la cutia de viteze sau reductorul-distribuitor la transmisia principala; de la diferențial la roți în cazul automobilelor cu suspensie independența a roților motoare; de la diferențial la roțile de direcție și motoare.

Condițiile principale impuse transmisiilor cardanice sunt următoarele: să asigure sincronismul mișcării transmise; să realizeze compensările axiale și unghiulare necesare; să realizeze amortizarea vibrațiilor; să atenueze solicitările dinamice; să asigure unghiurile necesare între axele arborilor; să aibă o durabilitate mare și un randament cât mai ridicat; construcția să fie simplă și economică; montarea și demontarea, să fie ușoare; întreținerea să fie simplă; ansamblul transmisiei să fie echilibrat dinamic; tehnologia de execuție să fie simplă.

Clasificarea transmisiilor cardanice se poate face în funcție de: destinație, legea de transmitere a mișcării, modul de construcție. După destinație, pot fi: transmisii de forță și transmisii de comandă. În funcție de legea de transmitere a mișcării, pot fi: transmisii asincrone și transmisii sincrone. Din punctul de vedere constructiv, transmisiile cardanice pot fi: rigide sau elastice, cu lungime, arborilor variabilă sau constanța; cu configurație plană sau spațială, cu poziția relativă a arborilor invariabilă sau variabilă; bicardanice ,tricardanice, tetracardanice etc.

© Copyright 2018 Depozit De Cardane